Ce este extrasul de carte funciară

Cartea funciară este documentul care consemnează dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil. La nivel legislativ, extrasul de carte funciară este reglementat prin intermediul Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

Potrivit legii, extrasul de carte funciară cuprinde, pe lângă titlu, numărul cărții funciare și numele localităţii în care este situat imobilul, 3 părți:

 • Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, cu numărul de ordine şi numărul cadastral al imobilului, suprafaţa imobilului și planul acestuia;

 • Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, prevede numele proprietarului, actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare sau certificat de moștenitor), strămutările proprietăţii;

 • Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini, consemnează dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, ipoteca şi privilegiile imobiliare, sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale.

Prin urmare, extrasul de carte funciară conține toate informațiile relevante despre un anumit imobil. Cărțile funciare se întocmesc pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi și alcătuiesc, împreună, conform legii, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu.

👉 Dacă intenționezi să achiziționezi o proprietate, este important de știut că aceasta trebuie înregistrată la Registrul Cadastral și de Carte Funciară. Consultă apartamentele de vanzare cu doua camere din oferta de dezvoltari rezidentiale One și alege proprietatea potrivită nevoilor tale!

Tipuri de extrase de carte funciară

Extrasele de carte funciară sunt de trei tipuri, fiecare dintre acestea fiind destinat unui anumit scop.

Extras de carte funciară pentru informare sau CF de informare

Acest tip de extras de carte funciară pentru teren sau imobil are un rol informativ și cuprinde detalii despre suprafața imobilului sau a terenului, numărul de spații, numărul cadastral sau cotele părților comune. Extrasul de carte funciară de informare permite documentarea despre o anumită proprietate, însă nu poate sta la baza unui tranzacții imobiliare.

Extrasul de carte funciară in extenso sau extras CF in extenso

Acest tip de extras cuprinde, pe lângă informațiile prezente în extrasul de carte funciară de informare, și istoricul proprietății de la construcția sa până în prezent. Nici extrasul CF in extenso nu poate fi utilizat pentru procesarea unei tranzacții imobiliare. Totuși, acesta este util pentru întocmirea unui dosar de credit sau pentru atestarea domiciliului, la eliberarea unor acte personale.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Extrasul de autentificare conține toate informațiile referitoare la imobil și la proprietarul acestuia. Acest tip de certificat de carte funciară este singurul care poate sta la baza unei tranzacții imobiliare, fiind solicitat de către notarul public autorizat, în numele proprietarului.

Proprietarii pot solicita un extras de carte funciară pentru apartament, de informare sau in extenso, cu ajutorul căruia să se racordeze la utilități sau să angajeze respectivul imobil drept garanție bancară. Pe de altă parte, un CF pentru teren, CF pentru apartament sau CF pentru casă, în scopul încheierii unei tranzacții imobiliare, poate fi solicitat strict de către notar, printr-o cerere care va conține semnătura și sigiliul unic al acestuia.

👉 În cazul în care ești în căutarea unei locuințe mai spațioase, descoperă dezvoltările One United Properties, cu apartamente de vanzare in sector 1, oferite prin intermediul Skia Real Estate, principalul agent de vânzări și închirieri rezidențiale, comerciale și de birouri al One United Properties. Cu ajutorul Skia, beneficiezi de consultanță din partea unei echipe de profesioniști cu experiență în domeniul real estate, pregătită să îți ofere informații complete și actualizate despre dezvoltările ONE.

Extras de carte funciară

De ce ai nevoie de un extras de carte funciară

Extrasul de carte funciară este necesar în diferite circumstanțe, atât pentru a dovedi dreptul de proprietate, cât și pentru a oferi dreptul de proprietate unui nou proprietar. Cu alte cuvinte, extrasul de carte funciară este necesar în cazul procesului de vânzare-cumpărare al imobilului.

Totodată, extrasul de carte funciară este necesar pentru:

 • racordarea la utilitățile publice;

 • reînnoirea cărții de identitate;

 • emiterea vizelor de flotant;

 • obținerea unui credit pentru locuință;

 • obținerea autorizațiilor de construcție.

Procedura de obținere a extrasului de carte funciară

Cartea funciară de informare sau in extenso a imobilului poate fi solicitată prin depunerea unei cereri la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară de pe raza localității în care este situată proprietatea.

Cerere extras de carte funciară de informare sau in extenso

Cererea pentru extrasul de carte funciară cuprinde datele proprietarului, dar și datele de identificare ale imobilului, precum adresa acestuia, numărul topografic și numărul cărții funciare.

Procesarea cererii durează două zile lucrătoare, cu excepția zilei în care a fost depusă. Procedura de obținere a extrasului de carte funciară de informare sau in extenso poate fi urgentată prin plata unei taxe de urgență.

De asemenea, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară oferă servicii online, dând posibilitatea proprietarilor de a solicita extrasul de carte funciară direct din aplicatie. În acest fel, solicitanții pot obține un model de extras de carte funciară într-un timp mai scurt, fără a se deplasa la ghișeu.

Acte necesare extras de carte funciară de autentificare

Extrasul de carte funciară de autentificare poate fi solicitat de către notar. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară condiționează eliberarea acestui document de depunerea unor acte specifice.

Actele necesare pentru extrasul de carte funciară de autentificare sunt:

 • cererea redactată de notar, cu datele de identificare ale acestuia;

 • datele de identificare ale proprietarului imobilului;

 • numărul cadastral și numărul cărții funciare;

 • tipul de imobil și situarea acestuia;

 • modul de transmitere a extrasului de carte funciară.

👉 Urmează să-ți amenajezi noua locuință? Iată care sunt culorile anului 2024 si cum le poti folosi in stilul de amenajare al casei tale.

Cât costă eliberarea extrasului de carte funciară

Tarifele pentru eliberarea cărții funciare sunt stabilite prin intermediul Ordinului nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Legislația detaliază cât costă cartea funciară pe categoriile de servicii de interes.

Prin urmare, pentru extrasul de carte funciară, prețul este stabilit în funcție de tipul extrasului:

 • Preț extras de carte funciară pentru informare - 20 de lei;

 • Taxă extras de carte funciară pentru autentificare - 40 de lei.

Dacă imobilul nou construit nu a fost înscris în cartea funciară, pentru înscrierea în cartea funciară, prețul este 60 de lei.

Întrebări utile obținere extras de carte funciară

Orice proprietar poate avea nevoie de un extras de carte funciară pentru imobilele pe care le deține. Prin urmare, am pregătit o serie de întrebări utile, cu răspunsuri despre obținerea extrasului de carte funciară.

Cine eliberează extrasul de carte funciară?

Extrasul de carte funciară se eliberează de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Unde se plătește taxa pentru extras de carte funciară și de unde scot extras de carte funciară?

Dacă extrasul se solicită de la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau de la Birourile de Cadastru și Publicitate Imobiliară de pe raza localității în care este situat imobilul, taxa se achită la ghișeu. În cazul în care vrei să obții un CF actualizat online, taxa se plătește direct în aplicația ANCPI.

Cum arată un extras de carte funciară?

Extrasul de carte funciară va conține informații despre imobil sau teren, dar și despre proprietarul acestuia: de la suprafața și planul imobilului, la numele proprietarilor și sarcini (ipotecă, drept de superficie și altele). Extrasul de carte funciară model este structurat în trei părți, cuprinzând prima parte, cu descrierea imobilului, partea a II-a, proprietari și acte, și partea a III-a, referitoare la sarcini. Pe lângă cele trei părți, extrasul de carte funciară a casei sau a terenului cuprinde și o anexă la partea I, cu planul proprietății.

Cât este valabil extrasul de carte funciară?

Valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare este de 10 zile din momentul eliberării acestuia. Pe de altă parte, valabilitatea extrasului CF de informare este de 30 de zile sau până la producerea unei noi modificări în ceea ce privește imobilul. Deși nu se specifică un termen fix cu privire la valabilitatea cărții funciare de informare, în funcție de scopul pentru care se solicită, este indicat ca acesta să nu fie mai vechi de 30 de zile.

Cât costă un extras de carte funciară?

Prețul pentru eliberarea unui CF de informare este de 20 de lei, fie el extras electronic sau în formă fizică. Taxele pentru cartea funciară de autentificare sunt de 40 de lei pentru fiecare astfel de extras CF (apartament, casă ori teren).

În cât timp se obține extrasul de carte funciară?

Eliberarea extrasului de carte funciară în regim normal poate dura până la 2 zile, fără a lua în considerare ziua în care s-a depus cererea.

👉 Plănuiești să te muți și nu știi ce schimbări va aduce următoarea perioadă? Află 6 sfaturi utile pentru mutarea intr-un apartament nou din dezvoltarile rezidentiale One.

Ca proprietar de imobil, este important să știi ce înseamnă extrasul de carte funciară, care este procedura de verificare carte funciară online și care sunt pașii pentru obținerea cărții funciare, pentru eventualele situații în care autoritățile publice îți vor solicita un model de carte funciară pentru proprietatea pe care o deții.

Extrasul de carte funciară are atât scop informativ, cât și rol juridic, în tranzacționarea imobilelor. Acesta poate fi solicitat fizic sau online, iar obținerea extrasului de carte funciară după adresă, numele proprietarului sau numărul de CF se face prin intermediul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilul sau terenul.

Sursă foto: Shutterstock, Shutterstock.