Ce înseamnă cesiunea contractului

A cesiona un contract reprezintă o procedură legală prin care o persoană fizică sau juridică transferă un bun sau un drept către o altă persoană fizică sau juridică, în schimbul unui beneficiu sau altor acțiuni care să-i aducă satisfacție. În esență, cesiunea implică cedarea drepturilor și obligațiilor către un terț, permițând astfel unei noi părți să preia poziția inițială într-un contract sau tranzacție. Acest lucru este valabil și atunci când vorbim de cesiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare.

Cesiunea de contract vs. cesiunea de creanță

Cesiunea de contract și cesiunea de creanță sunt două concepte distincte, iar între ele există diferențe semnificative.

 • Cesiunea de contract reprezintă transferul drepturilor și obligațiilor dintr-un contract existent către o altă parte. Aceasta înseamnă că o persoană sau o entitate (numită cesionar) preia locul și responsabilitățile celeilalte părți (numită cedent) în cadrul contractului. Contractul inițial rămâne valabil, dar unele dintre părțile implicate sunt schimbate.

 • Cesiunea de creanță se referă la transferul drepturilor de a primi o sumă de bani sau alt tip de prestație de la o altă persoană sau entitate (numită debitor) către o terță parte (numită cesionar). Cu alte cuvinte, cesionarul primește dreptul de a primi plata unei sume de bani din partea debitorului, în locul creanței inițiale a cedentului. Cesiunea de creanță este obișnuită în cazurile de împrumuturi, contracte de leasing sau în alte situații în care o sumă de bani trebuie plătită de către debitor către o altă persoană sau companie.

Cum funcționează o cesiune de contract imobiliar

În lumea imobiliarelor, cesiunea de contract imobiliar reprezintă transferul drepturilor și obligațiilor dintr-un contract existent de vânzare-cumpărare către o altă persoană (numită cesionar), în locul sau înaintea cumpărătorului inițial. Acest proces permite cedentului să vândă drepturile asupra imobilului către o terță parte, care devine astfel cumpărătorul final al proprietății. Iată cum funcționează o cesiune de contract de vânzare-cumpărare imobiliar:

 1. Contractul inițial: Totul începe cu un contract de vânzare-cumpărare semnat inițial între vânzător (cedent) și cumpărător (cesionar). Acest contract stabilește toate detaliile tranzacției, inclusiv prețul, termenele de plată, clauzele privind transferul proprietății și alte obligații.

 2. Identificarea unui nou cumpărător: În unele cazuri, cumpărătorul inițial (cesionarul) poate găsi o altă persoană interesată să cumpere proprietatea în locul său sau înainte ca el să finalizeze tranzacția. Această nouă persoană interesată devine cesionarul.

👉 Dacă îți dorești să-ți cumperi o nouă locuință, atunci documentează-te suficient pentru a te asigura că faci o alegere inspirată. Descoperă apartamentele și penthouse-urile din dezvoltarea One Cotroceni Park! Aceasta este situată în interiorul inelului principal al Capitalei și reprezintă cel mai amplu demers de regenerare urbană din București, oferind componente multifuncționale pentru un trai sustenabil.

 1. Acordul de cesiune: Pentru a realiza cesiunea, cumpărătorul inițial și noul cumpărător (cesionarul) trebuie să ajungă la un acord de cesiune. Acest acord trebuie să fie în scris și să detalieze toate condițiile transferului drepturilor și obligațiilor din contractul inițial.

 2. Consimțământul vânzătorului: Cedentul (vânzătorul inițial) trebuie să fie de acord cu cesiunea și să ofere consimțământul său în scris pentru a permite transferul drepturilor către noul cumpărător.

 3. Actele legale: Conform Codului Civil, contractul de cesiune se face la notar și trebuie să fie documentat corespunzător prin întocmirea unui document legal, care să menționeze toate detaliile și condițiile transferului.

 4. Finalizarea tranzacției: Odată ce toate formalitățile legale sunt îndeplinite, noul cumpărător (cesionarul) devine proprietarul final al imobilului.

Cesiunea unui contract imobiliar

Exemplu de situație care implică cesiunea unui contract imobiliar

Să considerăm o situație ipotetică pentru a exemplifica cesiunea unui contract imobiliar, cu următoarele persoane fictive implicate:

 • Alexandru - proprietarul unei case în București;
 • Bianca - cumpărătoarea inițială a casei lui Alexandru;
 • Ana - noul cumpărător, care va deveni cesionarul contractului;
 • Daniel - notarul care va întocmi actul de cesiune.

Cesiunea contractului se desfășoară după cum urmează:

 • Alexandru a semnat un contract de vânzare-cumpărare cu Bianca pentru a-i vinde casa sa situată în București. Contractul prevede că Bianca trebuie să plătească prețul casei în rate pe parcursul a 10 ani, iar data finală de plată este stabilită pentru luna iulie, 2033. Toate aceste detalii sunt incluse în contractul de vânzare-cumpărare semnat între Alexandru și Bianca.

 • Bianca se mută în străinătate din motive personale și realizează că nu va putea finaliza tranzacția conform contractului încheiat cu Alexandru. Ea își dorește să nu piardă această oportunitate și să găsească pe cineva care să preia locul său în contractul de vânzare-cumpărare.

 • Ana, o altă persoană interesată de casă, află despre intențiile Biancăi și decide să devină cesionarul contractului. Ana se asigură că poate îndeplini termenii și condițiile contractului încheiat între Alexandru și Bianca.

 • Cele 3 părți implicate ajung la un acord cu privire la cesiunea contractului și merg împreună la notarul Daniel pentru a întocmi actul de cesiune.

👉 Alege-ți și tu propria locuință, în funcție de preferințele tale și de stilul de viață modern pe care ți-l dorești. În dezvoltarea One North Loft găsești 137 de unități rezidențiale, deci ai de unde alege! Pe lângă acestea, mai există și 230 de locuri de parcare și 2 zone comerciale, toate concepute special pentru a depăși cele mai exigente așteptări.

Ce trebuie să includă un contract de cesiune

Contractul de cesiune imobiliară este un document legal important care stabilește transferul drepturilor și obligațiilor dintr-un contract existent către o altă parte. Pentru a fi valabil și pentru a proteja interesele părților implicate, un model de contract de cesiune ar trebui să includă următoarele 7 elemente importante:

 1. Identificarea părților implicate: Contractul trebuie să conțină numele, adresele și detaliile de contact ale cedentului (vânzătorul inițial), cesionarului (noul cumpărător) și ale cumpărătorului inițial.

 2. Descrierea proprietății/contractului inițial: Contractul trebuie să ofere o descriere clară și detaliată a proprietății imobiliare în cauză sau a contractului inițial care urmează să fie cedat. Aceasta ar trebui să includă adresa proprietății, numărul de înregistrare (dacă este aplicabil) și orice detalii relevante care identifică în mod unic contractul.

 3. Condițiile de cesiune: Contractul trebuie să specifice clar condițiile și termenii în care se va face cesiunea. Acestea pot include data efectivă a cesiunii, obligațiile părților, prețul sau contravaloarea drepturilor cedate și orice alte condiții importante ale transferului.

 4. Acordul vânzătorului: Contractul ar trebui să includă o declarație că vânzătorul inițial (cedentul) este de acord cu cesiunea și că a oferit consimțământul său în mod explicit.

 5. Consimțământul cumpărătorului inițial: Contractul trebuie să ateste faptul că cumpărătorul inițial (cesionarul) a fost informat și a dat acordul său pentru cesiunea contractului.

 6. Clauze de neasumare a altor datorii sau obligații: Contractul ar trebui să conțină clauze care previn cesionarul de la asumarea altor datorii, responsabilități sau obligații în afara celor stipulate în contractul original.

 7. Semnăturile părților: Contractul de cesiune trebuie semnat de către toate părțile implicate pentru a fi considerat valid și legal. Semnăturile ar trebui să fie autentice și datate corespunzător.

Este important ca un contract de cesiune să fie întocmit în conformitate cu legea și să fie redactat clar și precis, astfel încât să fie evitate ambiguitățile și interpretările greșite. De aceea, înainte de a semna un contract de cesiune, este recomandat să soliciți asistența unui avocat specializat în tranzacții imobiliare sau a unui notar pentru a te asigura că documentul protejează în mod adecvat interesele părților implicate.

Cesiunea contractelor în domeniul imobiliar: avantaje și dezavantaje

Cesiunea contractelor în domeniul imobiliar oferă flexibilitate și oportunități pentru părțile implicate, dar vine și cu anumite provocări și riscuri. Iată care sunt avantajele și dezavantajele pe care să le iei în considerare dacă dorești să închei un contract de cesiune:

Avantaje:

 • Oportunitate de a evita pierderea tranzacției: Pentru cumpărătorul inițial (cesionarul) care se află într-o situație în care nu mai poate finaliza tranzacția, cesiunea poate oferi o șansă de a transfera drepturile și obligațiile către un alt cumpărător interesat, astfel evitând pierderea avansurilor achitate.

 • Accelerarea procesului de vânzare: Cesiunea poate accelera procesul de vânzare pentru vânzătorul inițial (cedentul). Dacă cumpărătorul inițial găsește rapid un alt cumpărător potrivit, acesta poate finaliza tranzacția mai repede și poate obține banii mai devreme.

 • Reducerea costurilor legate de încheierea unui nou contract: Prin cesionarea contractului existent, cumpărătorul nou (cesionarul) preia un contract deja încheiat și detaliat, evitând astfel costurile și efortul implicat în încheierea unui nou contract de vânzare-cumpărare.

Dezavantaje:

 • Termenul de execuție: Contractele de cesiune trebuie executate într-un interval de timp stabilit, deci există un termen limită. Astfel, cedentului îi poate fi dificil să găsească un cumpărător viabil într-un interval limitat.

 • Eventuale taxe: Taxa suplimentară în baza contractului de cesiune poate să-i facă pe cumpărătorii finali să se răzgândească în vederea tranzacției de vânzare-cumpărare.

Indiferent că vorbim despre un contract de cesiune între 2 firme sau între persoane fizice, acesta reprezintă o practică utilă în gestionarea tranzacțiilor complexe de vânzare-cumpărare, care are atât avantaje, cât și dezavantaje. Acest proces oferă părților implicate oportunitatea de a-și transfera drepturile și obligațiile către terțe persoane interesate, deschizând astfel noi căi de soluționare a provocărilor și schimbărilor care pot apărea pe parcursul unei tranzacții imobiliare.

Sursă foto: One United Properties