Agent imobiliar – persoană care se ocupă – de obicei contra unui comision – de promovarea, închirierea sau vânzarea unei proprietăți, însoțind părțile interesate în procesul tranzacțional.

Arvună – sumă de bani nerambursabilă (reprezentând în unele cazuri un procent din prețul vânzării unui imobil/teren), oferită printr-un antecontract, de către cumpărător, drept garanție a achiziției ulterioare a respectivului imobil/teren. În cazul în care vânzătorul decide să nu respecte înțelegerea din antecontract, îi va înapoia cumpărătorului dublul arvunei primate.

Autorizație de construcție – document valabil maximum 12 luni, eliberat de autoritățile locale, necesar pentru demararea unor lucrări de contrucție/consolidare/extindere/modificare/restaurare a unui imobil cu caracter permanent sau temporar.

Broker – persoană fizică sau juridică autorizată, care cumpără sau vinde proprietăți în numele unui investitor.

Carte funciară – document care cuprinde informații legate de identitatea proprietarului – persoană fizică sau juridică – situația juridică și suprafața unui imobil/teren, alături de alte date precum: locația, categoria de folosință, vecinătățile etc.

Certificat de urbanism – document necesar pentru demararea construcției unui imobil (dar care nu ține locul autorizației de construcție), eliberat de autorități la cererea persoanelor fizice sau juridice, în care se menționează limitele privitoare la regimul de înălțime, poziția și suprafața pe care poate fi construită, și regimul tehnic, juridic și economic al unei construcții, alături de date privitoare la avizele care trebuie obținute.

Clauză contractuală – prevedere trecută în cadrul unui contract, care poate atrage, în cazul nerespectării, efecte juridice pentru una dintre părțile contractante.

Credit imobiliar – împrumut bancar realizat pentru a cumpăra, construi sau moderniza o locuință, a cărui plată se poate garanta cu un alt imobil.

Credit ipotecar – împrumut bancar destinat achiziționării, construcției sau renovării unui imobil, a cărui plată este garantată cu locuința în cauză. Până la rambursarea completă a creditului ipotecar, aceasta nu poate fi vândută.

Decomandat – regim al unei locuințe care permite deplasarea între încăperi printr-un hol comun care le unește, fără a fi necesară străbaterea unei camere pentru a ajunge în alta, oferindu-le astfel locatarilor un grad sporit de confort și intimitate.

Executor testamentar – persoană fizică însărcinată de către testator să supravegheze respectarea dispozițiilor trecute într-un testament până la îndeplinirea completă a acestora și să apere validitatea acestuia.

Escrow – acord financiar care folosește o terță parte ca mijloc de a păstra și reglementa fondurile necesare pentru finalizarea unei tranzacții. O astfel de tranzacție devine mai sigură, deoarece fondurile sunt păstrate în timpul negocierilor și eliberate atunci când ambele părți implicate și-au îndeplinit obligațiile.

Extravilan – teren aflat în afara ariei construite sau construibile a unei localități, pe care nu este permisă ridicarea unor imobile, folosit de obicei pentru activități agricole și cu un preț mult mai mic decât terenul intravilan. În anumite cazuri, un teren extravilan poate trece în intravilan prin achitarea unor taxe.

Intabulare – înscriere definitivă a unui drept de proprietate în cartea funciară.

Performanță energetică – cantitatea de energie consumată sau estimată pentru a asigura funcționarea clădirii, incluzând aici încălzirea, asigurarea apei calde, răcirea, iluminatul sau ventilarea
.

Reziliere – desfacerea sau anularea unui contract, cu efect retroactiv, în situația nerespectării obligațiilor de către una dintre părțile contractante.

Semidecomandat – regim al casei care presupune intrarea într-o cameră – de obicei livingul, pentru a ajunge în celelalte.

Suprafață utilă – totalitatea suprafețelor încăperilor unei locuințe, exceptând spații precum balcoanele, golurile de ușă și pereții interiori și exteriori ai acesteia.

Testament – document juridic, irevocabil după decesul testatorului, prin care acesta cedează proprietățile și titlurile deținute unui moștenitor.

Uzufruct – dreptul unei persoane de a întrebuința un imobil cu încuviințarea proprietarului acestuia (pe o durată de maximum 30 de ani în cazul primirii acestui drept din partea unei persoane juridice și viager – pe durata întregii vieți – în cazul persoanelor fizice) și obligația de a-l preda în starea inițială.

Vicii ascunse – defecte ale unui imobil, nedeclarate cumpărătorului, care afectează utilitatea și valoarea acestuia – de pildă: izolare termică necorespunzătoare, țevi sparte, vopsele de proastă calitate sau infiltrații