Cadru legislativ

Conform Legii 144/ 1996, art. 21, închirierea locuințelor se face pe baza unui contract scris, consemnat între proprietar și chiriaș.

Dacă până în 2022, conform Hotărârii nr. 354/2018 privind Codul Fiscal, nu a fost obligatorie înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF, în anul 2023, situația este alta. Conform OUG 16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal competent a devenit obligatorie.

Ce se întâmplă dacă nu ai contract de închiriere

În cazul în care nu se încheie un contract de închiriere și proprietarul nu își declară veniturile la ANAF și, implicit, nu plătește impozitul de 10%, acesta va putea răspunde penal pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Pe lângă consecințele legale, există și alte riscuri la care orice proprietar se supune, atunci când nu încheie un contract de închiriere cu chiriașul:

 • refuzul chiriașului de a plăti chiria;

 • imposibilitatea perceperii unor penalizări pentru întârzierea plății chiriei;

 • imposibilitatea de a controla modul de folosire a imobilului;

 • imposibilitatea de a dovedi inventarul obiectelor din imobil, în momentul închirierii.

Înregistrare contract închiriere la ANAF. Ce trebuie să faci

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, va trebui să depui „Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune” și o copie a contractului de închiriere, la organul fiscal competent. Poți face asta fie direct, la registratura organului fiscal competent, fie prin poștă sau prin mijloace electronice.

👉 Îți dorești să investești în imobiliare și încă nu ai găsit apartamentul perfect pe care să îl închiriezi și care să îți aducă profitul dorit? Descoperă un apartament cu 2 camere de vanzare în One Herăstrău Vista! Acesta are o suprafață de peste 60 de metri pătrați și o terasă generoasă, care cu siguranță va câștiga interesul chiriașilor.

Model contract de închiriere pdf

Un contract de închiriere ar trebui să cuprindă următoarele elemente:

 • adresa locuinței care se închiriază;

 • suprafața locativă, dotările și suprafața curților și grădinilor folosite în exclusivitate și în comun;

 • valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia și modalitatea de plată;

 • garanția plătită de către chiriaș;

 • locul și condițiile în care se realizează primirea și restituirea cheilor;

 • obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiului închiriat;

 • inventarul obiectelor și al dotărilor aferente;

 • data intrării în vigoare și durata contractului;

 • persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;

 • alte clauze convenite între părți.

Iată un model standard de contract de închiriere, pe care îl poți folosi:

Rezilierea și prelungirea contractului de închiriere

Conform art. 23 din legea 114/1996, în cazul în care una din părțile contractului de închiriere nu își execută obligațiile, cealaltă are dreptul de a rezilia contractul. Iată cele mai întâlnite motive de reziliere:

 • chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • chiriașul a pricinuit daune locuinței sau a înstrăinat fără drept bunuri aferente locuinței;

 • chiriașul are un comportament inadecvat, care împiedică folosirea normală a locuinței;

 • proprietarul nu asigură mentenanța și reparațiile necesare folosirii imobilului într-un mod sigur;

 • proprietarul controlează sau impune anumite restricții în ceea ce privește folosirea bunurilor din imobil.

În astfel de situații, contractul de închiriere al imobilului se poate rezilia cu daune-interese, potrivit legii. Ca să declari rezilierea contractului sau orice altă modificare adusă, la ANAF, trebuie să depui o nouă „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”, bifând, de această dată, căsuța de „modificare” sau „încetare”, după caz.

În ceea ce privește prelungirea contractului de închiriere, acest lucru se poate face cu acordul ambelor părți, motiv pentru care este bine ca, în contract, să existe o clauză care specifică faptul că acel contract se prelungește automat, până la notificarea uneia dintre părți.

👉 Descoperă un apartament cu 2 camere de vanzare in One Verdi Park! Acesta poate fi rentabil pentru o investiție, întrucât este poziționat într-o zonă bună a Bucureștiului, în apropiere de centrul orașului.

Cât costă întocmirea unui contract de închiriere

Contractul de închiriere se consideră încheiat îndată ce părţile au convenit asupra bunului şi prețului și acesta a fost înregistrat la ANAF. Pentru a fi valabil, nu e nevoie să mergi la notar și să autentifici actul.

În general, redactarea și autentificarea unui contract de închiriere la notar se calculează ca procent de 0,3% din valoarea chiriei pentru toată perioada prevăzută în contract, dar nu mai puțin de 50 de lei.

Drepturile și obligațiile părților

Într-un contract de închiriere, atât proprietarul, cât și chiriașul au o serie de obligații, dar și anumite drepturi. Iată care sunt acestea.

Drepturile și obligațiile proprietarului

Cele mai importante obligații ale proprietarului sunt:

 • să predea chiriașului locuința în stare normală de funcționare;

 • să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a locuinței, inclusiv a structurii de rezistență a acesteia și a instalațiilor comune proprii clădirii, pe toată durata închirierii acesteia.

În ceea ce privește drepturile proprietarului, printr-un contract de închiriere acesta poate să dovedească existența unei chirii și are dreptul să:

 • limiteze numărul de persoane care ocupă locuința;

 • inspecteze locuința, informând chiriașul înaintea inspecției;

 • dețină o listă clară privind împărțirea cheltuielilor de reparații;

 • includă în contract clauze referitoare la achitarea unei garanții;

 • interzică animalele de companie, fumatul în locuință etc.

👉 Descoperă un apartament cu 3 camere de vanzare in One Charles de Gaulle! Situat în cartierul Primăverii, chiar lângă Parcul Herăstrău, apartamentul beneficiază de un design spectaculos, care cu siguranță va atrage chiriași de calitate.

Pentru a ne asigura că faci cea mai rentabilă alegere pentru tine, noi, echipa Skia, îți suntem alături și îți oferim informații utile și consultanță în domeniu.

Avantajul nostru este că ne implicăm încă de la prima etapă de dezvoltare a unui proiect, astfel că înțelegem și cunoaștem foarte bine produsul final pe care One United Properties îl pregătește pentru clienți. De aceea, ne asigurăm împreună că îți oferim doar imobile care se potrivesc nevoilor și viziunilor tale.

Drepturile și obligațiile chiriașului

Chiriașul are următoarele obligații:

 • să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei, dar şi în cadrul părţilor de folosinţă comună, pe toată durata contractului de închiriere;

 • să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare;

 • să predea proprietarului locuinţa în stare normală de folosinţă, la finalul contractului de închiriere.

Referitor la drepturi, acestea se referă, în cea mai mare parte, la:

 • dreptul de a primi locuința în stare perfectă de funcționare;

 • dreptul de a-i solicita proprietarului să îl anunțe înaintea efectuării unei vizite;

 • dreptul de a subînchiria locuința cu acordul proprietarului și în condițiile specificate de acesta;

 • dreptul de a aduce modificări sau îmbunătățiri locuinței, cu acordul proprietarului;

 • dreptul de a-i solicita proprietarului plata unor reparații care nu țin de folosirea necorespunzătoare a unor bunuri.

Atunci când sunt necesare reparații la instalațiile electrice, rețeaua de canalizare sau la acoperișul blocului, aceste cheltuieli intră în sarcina proprietarului. În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriaşi în contul proprietarului, reţinând contravaloarea acestora din chirie. Chiriaşul are dreptul să execute aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a clădirii sau a locuinţei şi numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriaşului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Investițiile în imobiliare îți pot garanta un profit consistent, pe termen lung, atât timp cât iei deciziile potrivite în ceea ce privește achiziția apartamentului cu scop de investiție și, bineînțeles, atunci când respecți legislația în vigoare. Folosește-te de informațiile prezentate în acest articol și ia cele mai bune decizii pentru viitorul tău!

Sursă foto: shutterstock.com

Sursă model contract închiriere: Contract de inchiriere - model actualizat .PDF si .DOCX (manager.ro).